'I förgrunden 3 pojkar, i bakgrunden 1 flicka med ryggen mot kameran. Gruppen stående på gräsmark med träd i bakgrunden, omkring. Se även fotonr. 5416:9 och troligen fotonr. 5416:6. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5416:1-15.'