'Skelett av koala, monterat på trädstam, sett snett från sidan. . :: :: Från Dr. Schlüter & Mass, Halle a S naturvetens. Läromedel. Numrerade Serie I.A. Nr 1-30. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5374:1-30. Se även hela fotoserien 5374-5376.'