'Linnés bostad i botaniska trädgården. Efter teckning av J. G. Hallman 1745 i disputationen: Hortus Upsaliensis. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5324:1-45 med repro från böcker eller publikationer. Dessa tillhör bilder som Leonard Axel Jägerskiöld använt i sina föreläsningar.'