'Linnés förmak med innanför liggande sängkammare på Hammarby. Efter fotografi 1903 av Alfr. Dahlgren. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5324:1-45 med repro från böcker eller publikationer. Dessa tillhör bilder som Leonard Axel Jägerskiöld använt i sina föreläsningar.'