'Bildtext: ''Lapp med håp. Efter teckning av Linnaeus i dagboken över lapska resan.'' :: :: Ingår i fotonr. 5305:1-50 med Leonard Axel Jägerskiölds föredragsbilder om ''Linnés resor och berömda män'' (Arkivnr.1).'