'Falu gruva. Efter teckning av J. F. Martin. Vy över gruvområdet med människor och små byggnader. :: :: Ingår i fotonr. 5305:1-50 med Leonard Axel Jägerskiölds föredragsbilder om ''Linnés resor och berömda män'' (Arkivnr.1).'