'Vy med Palace Hotel och vagn dragen av 2 hästar stående på Kvarnbron. Människor gående på bron. Lyktstolpe. :: Enligt text till fotot: ''Qvarnbron.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5246:1-17, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'