'Del av ''trädgård'' med trädgårdskonst och pelare, utanför ruin av villa. :: Enligt text till fotot: ''Villa Vetii.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5242:1-17, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'