'Kamelkaravan, rad kameler, gående efter varandra längs gatan. I bakgrunden hus. CA 5 personer gående på gatan. :: Enligt text till fotot: ''String of camels in the street.'' (Rad av kameler på gatan.) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5240:1-17. Se även fotonr. 5237:1-16, 5238:1-18 och 5239:1-18, 5241:1-18.'