'CA 5 personer tar sig över ett vattendrag på provisorisk bro i form av ett liggander träd. Enligt text till fotot: ''Soli people crossing improvised bridge.'' (Soli människor går över provisorisk bro.) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5239:1-18. Se även fotonr. 5237:1-16, 5238:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.'