'Vy med gata med hus på båda sidor. På byggnader finns skyltar med text: ''Tailoring dept.'' och ''B. Choitram''. På gatan i förgrunden, går 1 kvinna, 1 flicka och 1 man en bit ifrån. Enligt text till fotot: ''Main street.'' (Huvudgata.) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5238:1-18. Se även fotonr. 5237:1-16, 5239:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.'