'Vy mot A.N.C.´s hus med grusgång fram till trappan in till huset. Gräsmatta och träd. Hund sitter på trappan. :: Enligt text till fotot: ''Front of A.N.C´s hus. (Framsidan av A.N.C´s hus.) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5237:1-16. Se även fotonr. 5238:1-18, 5239:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.'