'Enligt text till fotot: ''View from A.N.C:s house''. (utsikt från A.N.C.:s hus). :: Vy inifrån hustomt med grusgång och odling. Vy ut över trädgårdsland och ev savann på avstånd. :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5237:1-16. Se även fotonr. 5238:1-18, 5239:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.'