'Stort isberg under seglats mellan Upernivik och Godhavn på Disko ön, taget mot fastlands kusten. :: :: Enligt kuvertet som negativet låg i ''Trip to W-Greenland XV''. :: :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'