'Trappa gjord av flata stenar i närheten av ett vinterhus, Kaersorsuak ö. En håv står utplacerad. Berg i bakgrunden. :: :: Enligt kuvertet som negativet låg i ''Trip to W-Greenland''. :: :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'