'Stor sjö vid Kraulsham, sedd från östsidan. Östsidan är mer bergig och djupare. :: :: Enligt kuvertet som negativet låg i ''Trip to W-Greenland VII''. :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'