'Passagerare från ''Hans Egedr'' under avresan till Vesö-Grönland. På bilden syns 16 personer, yngre och äldre, män och kvinnor. I nedre högra hörnet sitter en ung person med ett dragspel. Kläder. Klädsel. :: Står i Frits Johansens dagbok att han tog fotografi av passagerare på båten denna dag. :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'