'Illustration av fläckpagell. Text under bilden: ''Bergall: Cunner. Tautogoladhus adspursus.'' Text på glaset:'' Natural resources intelligence branch.'' :: :: :: Ingår i serie med fotonr. 5205:1-20. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'