'Illustration av gul abborre. Text under glaset: ''Yellow or Barred Perch.'' Text på glaset: ''Yellow Perch (Perca americana)'' och ''Natural resourses intelligence branch.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5205:1-20. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'