'Fiskevattnets övervakningskutter. 3 båtar i vattnet, i förgrunden byggnader.Text på glaset: ''Fisheries protective cutter.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5202:1-10 med färgdia från Nova Scotia. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'