'Ladusvala, hane, längd 193 mm, ovanligt mörk på undersidan. Fynddatum: 1915-06-13. Av.su. 4162. Monterad och utställd i monterskåp nr. 220 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum. :: :: Ladusvala, hona. Fynddatum: 1914-05-17. :: Av.su.4498 :: :: Bilden med i Göteborgs Naturhistoriska museums Årstryck 1917 s.36'