'Bildtext: ''Unge av drillsnäppa.'' Närbild på fågelungen, sedd från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5174:1-8, numrerade med bildnr 285-292. Se även hela serien med fotonr. 5155-5174.'