'Färgkopior efter diabilder tagna av Bengt Hubendick 1966 i Amazonas, ett par mil norr om Manaus i Beléms botaniska trädgård och på Trinidad: :: :: Närbild på markvegetationen och förna. Regnskog. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4730-4768.'