'Foton av jättebo av blanksvart trädmyra. Boet är ett pergamentsbo med storleken, 55 cm högt, bredd 55 cm, längd i horisontalplan 63 cm och vikt 6 kg. :: :: Fotonr. 4723-4728 har samma motiv. :: :: Serie fotonr 4716-4729, se även fotonr. 5086:1-3.'