'Från Professor Leonard Axel Jägerskiölds ripjakter vid Fjällåsen. :: :: 2 män sittande, samt 1 man stående, med diverse utrustning framför enklare träbyggnad. Ev. Leonard Axel Jägerskiöld stående. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4312:1-38.'