'Från Professor Leonard Axel Jägerskiölds ripjakter vid Fjällåsen. :: :: En man (troligen Leonard Axel Jägerskiöld) sittades bland diverse utrustning framför ingången till en enklare träbyggnad, jaktkoja, belägen bland gles lövskog.'