'Biologiska föreningens utfärd till Hallands Väderö: :: :: Gruppfoto med 16 stående män och främst en man stående på knä bredvid en kvinna som sitter i gräset samt en man som sitter på huk. Leonard Axel Jägerskiöld (med en hand in under västen) stående snett till vänster bakom mannen som har händerna på kvainnans axlar. :: :: Se fotonr. 1464 och 4311:1-58 från samma utfärd.'