'Från vänster: :: Av. Su. 4154, Gråspett, hane. Gen.kat.nr.15-2691. Fynddatum: 1915-02-15. :: :: Av. Su. 8023, gröngölingsbastard, Gen.kat.nr. 44-8229. Fynddatum: 1938-11-20. :: :: Av. Su. 4652, gröngöling, hane, gen.kat.nr. 17-3115. Fynddatum: 1915-02-11. :: :: Se fotonr. 4285:1-3. :: :: Gröngöling, hane. :: Av.su.8023 :: Av.su.4652'