'Större strandpipare, bo med 4 ägg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 423-434. Stereoskopbilderna är numrerade 1-12 och till dem hör ett kort där det står: stereoskopbilder av danska djur och fåglar i naturen tillhörande djurläkare Roar-Christensen. Nr 1-4 mindre strandpipare, nr. 5-8 större strandpipare, nr. 9-12 svartbent strandpipare.'