'Interiörer från Zoologiska avdelningen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. 1911. :: :: Vy över rum med mindre montrar, takvalv synliga. Låga glasmontrar, med glaslock möjligen geologiavdelning. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4273:1-3.'