'Interiörer från Zoologiska avdelningen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. 1911. :: :: Montrar fotograferade ovanifrån, med balkong och räcke synligt, på montrarna är även monterade fåglar synliga. Fågelskåp. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4273:1-3.'