'En flicka och en pojke sitter vid en trälåda med 2 nykläckta strutsar ovanpå. I bakgrunden hägnad med cirka 5 strutsar synliga. :: :: ''13528 - Out - baby ostriches on the Cawston ostrich farm, California, U.S.A.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 315-422. Se särskilt 388-391.'