'Biologiska föreningens utfärd till Växjö, Aneboda och Misterhult: :: :: ''Utsikt från platsen där kyrkoherdebostället legat invid kyrkogården.'' Vy över sjö. :: :: Se 3902-3908, 3909-3923 samt 3924-3933 från samma utfärd.'