'Naturhistoriska museets 100 årsjubleum: :: :: Leonard Axel Jägerskiöld till höger och landshövdning Oscar von Sydow till vänster, framför blomarrangemang i Göteborgs Naturhistoriska museums bibliotek :: :: Ingår i serie med fotonr. 3029-3034.'