'Vänstra benet: Stycke av överarmsben av garfågel och tordmule. Sotenäskanalen 1932. Högra benet: motsvarande ben av tordmule. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2984-3010, foton och teckningar på dront och garfågel bl.a.'