'Vy över Tåkerns sjöbotten som håller på att torka ut år 1933. :: Vykort till Leonard Axel Jägerskiöld. Text: ''Stockholm den 24/10 1933. Högt värderade Broder! Mottag mitt bästa tack för ditt intressanta arbete över Göteborgs Museums hundraårsjubileum, som kom ganska överraskande, då jag ej hört något om saken, och som var roligt att läsa. Jag sänder samtidigt en liten bild från Tåkern, som nu håller på att torka ut, som bilden visar, där växa ännu spridd Alisma och Typha, jämte gräs m.m. från strandområdet. Med hälsning tillgivne vännen Nils Odhner.'''