'Giraff, hona under monteringsarbetet. Konservator David Sjölander under arbetet med monteringen av giraffen. I färd med att sätta på skinnet. Miniatyrmodell av giraffen synlig i bakgrunden. Gen.kat.nr. 1931-5430. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2969-2974. Står i däggdjurssalen på Göteborgs Naturhistoriska museum (2007-06-18).'