'Skalle av ko, sedd ovanifrån. Förminskning 9 ggr. Text på baksidan av fotot: ''Bos taurus frontosus från Grästorp i sydöstra Skåne, i närheten av Simrishamn. Är det bäst bevarade av hittills kända Bos taurus frontosus kranier. Även underkäken, som hittills varit okänd för Bos taurus frontosus, har anträffats. '' :: :: Ingår i serie med fotonr. 2966-2968.'