'Biologiska föreningens utfärd till Öland. :: :: Enligt foto: ''Lunchrast vid Alby skog, Öland.'' Närbild på 2 st män varav en håller upp en flaska. Stenmur och furor i bakgrunden. Stengärdesgård. :: :: Se även fotonr. 2607-2625, 2583-2606 samt 2883-2911 från samma utfärd.'