'Biologiska föreningens utfärd till Öland. :: :: ''Länsjägmästare Danielsson och till höger Professor Leonard Axel Jägerskiöld.'' Närbild av deras ansikten. :: :: Se även fotonr. 2607-2625, 2583-2606 samt 2883-2911 från samma utfärd.'