'Biologiska föreningens utfärd till Öland. :: :: Gård i Fröslunda. Gruppbild av 16 st män framför en gårdsbyggnad, stående och halvsittande. Leonard Axel Jägerskiöld sittande tredje från vänster. :: :: Se även fotonr. 2607-2625, 2583-2606 samt 2883-2911 från samma utfärd.'