'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Bangsbogård, Läsö'', minst 7 st män invid gårdsbyggnaden. Tall framför byggnaden. Trästege hängande på vägg. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'