'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Från Läsö.'' 2 st bilar och 2 st bussar samt ca 10 st män och pojkar däribland minst 4 st pojkar, samlade framför fordonen. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'