'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: 6 st män samlade, Leonard Axel Jägerskiöld till vänster, Hultman, Frumerie m. fl. på väg till Läsö. På båtdäck? :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'