'Akka-expeditionen sommaren 1930: :: :: Från vänster: överste A. Arbin, kapten K. Lennman och adjunkt Anders Wastensson / Anders Wastenson (till höger, ryggen) spelande bridge under färd från Träslöv till Nidingeknölen, på däck. 3 män på däck. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2033-2087.'