'2 st monterade slagugglor, hane och hona, på stubbe. :: a. Syrnium uralense (Pall.) :: hane och hona med bo och kull (5 st) ägg :: Nid.av. 569 :: b. Nyctala tengmalmi (Gmel.) :: hona med bo och kull (5 st) ägg :: Nid.av. 570 :: :: Se även fotonr. 2002.'