'7 monterade djur, Från vänster till höger: :: Tvättbjörn, fjälluggla, häger och 4 rävar (3 honor och 1 hane). :: :: Tvättbjörn: Proeyon lator (Linnaeus), hona. Ma.ex. 621, gen.kat. 1908-1440. Inkom 1908. Utställd i däggdjurssalen i monterskåp nr. 24 på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008.01.18). :: :: Fjälluggla: Athene nyctea (Linnaeus), hane. Av.su. 3230. Gen.kat. 1908-1452. Inkom: 1908-03-20. Utställd i fågelgången i monterskåp nr. 165 på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008.01.18). :: :: Ardea cinnea (Linnaeus), hane. Av. Su. 3233. Gen.kat. 1908-1522. :: Häger: :: :: Räv:Vulpes vulpes (Linnaeus), 2 honor, juv.: Ma.Su. 311. Gen.kat. 1908-1471. Inkom: 1908-05-15. Utställd i däggdjurssalen i monterskåp nr. 2 på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008.01.18). :: :: Räv: Vulpes vulpes (l.) hane och hona, juv. Ma.su. 312.Gen.kat. 1908-1471. Inkom: 1908-06-04. Utställd i däggdjurssalen i monterskåp nr. 2 på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008.01.18). :: :: Se fotonr. 1159:1-5.'