Окръжно N 51 на Северно-Българската Спортна Лига

Наредба за организиране на редовните годишни спортни турнири.