You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sailm Dhaibhidh

Maille ri, Laoidhibh, air an tarruing o na Scrioptuiribh Naomha : chum bhi air an seinn ann aoradh Dhe : air an leasachadh, agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba. Edinburgh : Printed by Duncan Stevenson, Printer to the University, for the Edinburgh Bible Society, by permission, from the quarto edition of the Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge, 1…