You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh

A shonruich Ard-sheanadh Eaglais na h-Alba : gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh : air a tharruing chum Gaelic Albannaich ... le I. Smith, D.D.. Glasgow : Printed by Francis Orr & Sons, 1853. Translation of: Westminster shorter catechism. "Air iarrtus na Cuideachd urramaich, a ta chum Eolas Criosduidh a sgaoileadh air feadh Gaeltachd agus Eileana na h-Alba." -- Title page.